Quran Recitations with Translation (German) - Sûrat Ad-Duhā (La Luce del Mattino)

Recitato da: Shaykh Abdullah ibn Ali Basfar

Islamway ©1998 - 2022 Tutti i diritti sono riservati