مصحف الحرم المكي الشريف 1425 هـ - Sûrat Ibrāhīm (Abramo) (Alta qualità)

Recitato da: Shaykh Saud ibn Ibrahim Al-Shuraym Shaykh Abdul-Rahman Al-Sudays

Islamway ©1998 - 2020 Tutti i diritti sono riservati